Veel scoutinggroepen en zeekadetkorpsen hebben de behoefte om op 4 mei een alternatieve Dodenherdenking te houden. Team Vrijheid in Herdenken denkt daar graag in mee en heeft hiervoor oproepen gedaan om met ideeën te komen. De ideeën die daarop binnen zijn gekomen hebben we meegenomen in ons laatste online teamoverleg. Uit dat overleg is vooralsnog het volgende gekomen:

Neem contact op met het lokale comité dat de herdenking organiseert

Het comité is leidend bij het bedenken en organiseren van een alternatief voor de lokale Dodenherdenkingen. We adviseren om het lokale comité te laten weten dat je met je scouts of zeekadetten beschikbaar bent voor ondersteuning en graag mee wilt denken bij het ontwikkelen van alternatieven. Benader dit zoals je dat in voorgaande jaren ook deed: je biedt aan om ondersteuning te verlenen bij de uitvoering. We adviseren om daarbij aan te geven ook over de inhoud van de herdenking mee te willen denken en dat je een officiële rol in de plechtigheden op prijs stelt.
We raden af om zelf een alternatieve herdenking te houden. We moeten voorkomen dat er een ongecoördineerde wildgroei van goed bedoelde initiatieven ontstaan, waardoor het beoogde effect van saamhorigheid en verbondenheid teniet wordt gedaan.

Draag eigen ideeën aan

Team Vrijheid in Herdenken heeft uit alle suggesties één idee ontwikkeld, waarbij op een aantal aspecten is gelet.

  • Het moet door een lokale groep uitvoerbaar zijn, of in samenwerking met andere lokale organisaties.
  • Het moet zorgen voor verbondenheid.
  • Het moet zichtbaar zijn dat de inzet door scouts of zeekadetten gebeurt.
  • Het moet voor alle inwoners zijn die aan de alternatieve herdenking mee willen doen.

Het idee dat hieruit is voortgekomen, is voorgelegd aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei. We hopen dat ze enthousiast zijn over dit idee en het opnemen in hun ondersteuning aan lokale comités. Zodra we daar duidelijkheid over hebben, kunnen we het idee ook bekend maken. We doen er alles aan om dat zo snel mogelijk te laten zijn, zodat er voldoende tijd is om het te organiseren.

Uiteraard is dit ene idee niet zaligmakend. Het is dan ook niet de bedoeling om je als groep bij dit ene idee te houden. We waarderen het juist dat er veel creativiteit en betrokkenheid is bij lokale groepen en dat zij goed in staat zijn om mooie en waardige alternatieven te bedenken en te organiseren. Doe dat dus vooral en blijf ideeën met elkaar delen.