Veel Scoutinggroepen verspreid over Nederland nemen op 4 mei op enigerlei wijze deel aan de Dodenherdenking in hun plaats. De ene groep doet dit door met hun leden aanwezig te zijn bij de herdenking, de andere groep is actief betrokken bij de organisatie van de herdenking of biedt ondersteuning bij de uitvoering. Iedere groep heeft een eigen overweging of overtuiging om iets te doen rondom of met Dodenherdenking.

Als landelijk team Vrijheid in Herdenken bieden we vanuit onze ervaring advies en geven we suggesties om de eigen betrokkenheid uit te breiden,. Denk aan welke rol je kunt oppakken bij de herdenking, samenwerking met het lokale comité 4 en 5 mei aangaan en buiten de Dodenherdenking een vorm vinden om als groep je te binden aan het lokale oorlogsverleden.

Kijk daarvoor bij:

  • Protocollen tijdens Herdenking: hoe zorg je ervoor dat je als Scoutinggroep representatief bent en hoe ga je om met salueren en bloemen leggen?
  • Ondersteuning: Hoe raak je nog meer betrokken bij de organisatie van een lokale herdenking?
  • Inhoudelijk voorbereiden: Hoe kun je meer inhoud geven aan de lokale herdenking met je Scouts, ook buiten de herdenking op 4 mei?