Als team krijgen we vaak de vraag hoe je als Scoutinggroep of als groep Scouts je moet gedragen tijdens de herdenking en of er een draaiboek is van de Nationale Herdenking op de Dam. Dat draaiboek is er wel, maar is totaal niet toepasbaar op een lokale herdenking en de rol van je Scouts daarin. Het gevolg is dat iedere groep een eigen invulling eraan geeft en het soms onduidelijk is voor je Scouts wat er precies van ze wordt verwacht. Wij kunnen die onduidelijkheid helaas niet wegnemen, mede omdat ieder lokaal comité 4 en 5 mei een eigen invulling geeft aan de protocollen.

Om toch een richting te geven, zijn er een aantal handreikingen: