De thema’s vrijheid, herdenken en oorlog lenen zich goed voor activiteiten voor alle speltakken. De thema’s kunnen op allerlei manieren ingevuld worden. Denk bijvoorbeeld aan racisme, dilemma’s (welke kant kies jij?), vluchten, vooroordelen, pesten…

We hebben voor iedere speltak een paar tips om tot een compleet programma te komen. We bieden het op zo’n manier aan dat je het programma zelf kunt samenstellen en kunt afstemmen op jouw Scouts.

In de activiteitenbank zijn ook veel bestaande activiteiten die aansluiten bij de thema’s vrijheid, herdenken en oorlog. Daarvoor moet je bij het raadplegen van de activiteitenbank zoeken op Vrijheid in herdenken.